Sistemet e fasadës përmbajnë elemente strukturore dhe elementet e mbështjellësit të ndërtesës që sigurojnë rezistencë anësore dhe vertikale ndaj erës dhe kushteve tjera të motit, posedojnë veti termike e akustike dhe janë rezistente ndaj zjarrit.

Karakteristikat e fasades:

  • – Stiropor EPS t= 12cm
  • – Fasada 1.1mm (German Color “HUMA”)
  • – Veshja e pjesëve ballore të shtëpisë me tulla “Klinker”, me trashësi 20mm